Home       missie       expertise       Nieuws       Vacatures       over ons       contact

Dirk Heylen

"A word after a word after a word is power." – Margaret Atwood

Dirk heeft een boontje voor het sociale recht en zoekt steeds de pragmatische aanpak via juridische analyse. Hij is een perfect aanspreekpunt wat betreft tewerkstelling, aanwerving, sociale zekerheid en ontslag. Bij werkgevers staan Dirk en zijn expertise hoog aangeschreven, maar ook zelf durft hij al eens een woordje neerpennen: zijn juridische publicatielijst breidt alleen maar uit, maar tegenwoordig kunnen ook de allerkleinsten dankzij ‘De Luchtballon’ (Clavis) van zijn creative writing genieten.

In 1993 studeerde Dirk af met onderscheiding aan de Universiteit Antwerpen, waar hij het jaar erop (eveneens met onderscheiding) de  aanvullende studie Maritieme Wetenschappen heeft afgerond.

De academicus in Dirk is nooit heengegaan. Nu is hij te vinden aan de AP Hogeschool in Antwerpen, als docent arbeids- en socialezekerheidsrecht, én doceert hij individueel arbeidsrecht aan Thomas More in Geel.

Publicaties:

D. Heylen, C. Mertens, T. Opgehaffen, J. Van Looij, I. Van Puyvelde, en W. Wijnants, Sociaal recht in essentie, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2022, negende editie, 606 p.

D. Heylen en I. Van Puyvelde, Arbeidsrecht toegepast, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2022, achtste editie, 482 p.

D. Heylen, C. Mertens, T. Opgehaffen, J. Van Looij, en W. Wijnants, J. Van Looij, Socialezekerheidsrecht toegepast, Antwerpen, Intersentia, 2022, zevende editie, 366 p.

D. Heylen en I. Verreyt, Sociaal recht in essentie, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2020, achtste editie, 560 p.

D. Heylen en I. Verreyt, Arbeidsrecht toegepast, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2020, zevende editie, 486 p.

D. Heylen, I. Verreyt, W. Wijnants, K. Timmerman, I Verbeeck en C. Mertens, Socialezekerheidsrecht toegepast, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2020, zesde editie, 385 p.

D. Heylen en I. Verreyt, Sociaal recht in essentie, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2019, zevende editie, 544 p.

D. Heylen, “Zwarte Piet: bediende of arbeider”, De Juristenkrant 21 november 2019, p. 13.

D. Heylen, “Zelfstandigen: recht op ziekteuitkeringen vanaf de eerste dag van de ziekte”, Actua Leges, nr. 2019/35, stradalex.com.

D. Heylen, “Nieuwe verplichting bij ontslag van een werknemer met een bedrijfswagen: afleveren van een bedrijfswagenattest”, Actua Leges, nr. 2019/6, stradalex.com.

D. Heylen en I. Verreyt, Sociaal recht in essentie, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2018, zesde editie, 512 p.

D. Heylen en I. Verreyt, Arbeidsrecht toegepast, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2018, zesde editie, 478 p.

D. Heylen, “Afschakelingsplan: Stroomonderbreking – Werkonderbreking? – Loononderbreking? (Deel 2)”, Actua Leges, nr. 2018/68, stradalex.com.

D. Heylen, “Afschakelingsplan: Stroomonderbreking – Werkonderbreking? – Loononderbreking? (Deel 1)”, Actua Leges, nr. 2018/66, stradalex.com.

D. Heylen, “Geen minimale tewerkstellingsverplichting voor de deeltijdse werknemer met glijdende uren?”, Actua Leges, nr. 2018/57, stradalex.com.

D. Heylen, “Vrijstelling van prestaties: voorzichtigheid is geboden”, Actua Leges, nr. 2018/24, stradalex.com.

D. Heylen, “Afspraken over de duur van de opzegtermijn”, Actua Leges, nr. 2018/13, stradalex.com.

D. Heylen, “Over de contante betaling van het loon in de hand: het relatieve belang van de kwitantie”, Actua Leges, nr. 2017/21, stradalex.com.

D. Heylen, “Overeenkomst over de opzegtermijn”, Actua Leges, nr. 2017/17, stradalex.com.

D. Heylen, “Opzegtermijn met vrijstelling van prestaties”, Actua Leges, nr. 2017/16, stradalex.com.

D. Heylen, L. Putman, K. Timmerman, I. Verbeeck, I. Verreyt en V. Vervliet, Socialezekerheidsrecht toegepast, Antwerpen, Intersentia, 2017, vijfde editie, 357 p.

D. Heylen en I. Verreyt, Sociaal recht in essentie, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2017, vijfde editie, 510 p.

D. Heylen en I. Verreyt, Sociaal recht in essentie, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2016, vierde editie, 500 p.

D. Heylen en I. Verreyt, Arbeidsrecht toegepast, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2016, vijfde editie, 464 p.

D. Heylen en W. Wijnants, “Tendensen in de werkloosheid”, in J. Put en Y. Stevens (eds.), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 2011-2016, Brugge, die Keure, 2016, p. 319 – 441.

D. Heylen, L. Putman, K. Timmerman, I. Verbeeck, L. Vermeulen, I. Verreyt en V. Vervliet, Socialezekerheidsrecht toegepast, Antwerpen, Intersentia, 2015, vierde editie, 360 p.

D. Heylen, "Ziekteverzekering", in Duiding collectieve schuldenregeling, Elie Van Acker en Caroline Verbeke (eds.), Larcier, Gent, 2015.

D. Heylen, "Inkomensgarantie voor ouderen", in Duiding collectieve schuldenregeling, Elie Van Acker en Caroline Verbeke (eds.), Larcier, Gent, 2015.

D. Heylen en I. Verreyt, Sociaal recht in essentie, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2014, derde editie, 502 p.

D. Heylen en I. Verreyt, Arbeidsrecht toegepast, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2014, vierde editie, 470 p.

D. Heylen, L. Vermeulen en I. Verreyt, De beëindiging van de arbeidsovereenkomst onder het eenheidsstatuut, Antwerpen, Intersentia, 2014, 184 p.

L. Vermeulen en D. Heylen, “Eenheidsstatuut: rechtsonzekerheid en desinformatie”, Juristenkrant 2014, afl. 283, 13.

D. Heylen, "Werkloosheidsreglementering", in KIDS-Codex, Boek V, Arbeidsrecht, Socialezekerheidsrecht, Gezondheidsrecht, Michèle Deconynck, Tom Goffin, Sylvie Tack, Mieke Van Cotthem (eds.), Larcier, Gent, 2014.

D. Heylen, I. Verbeeck, L. Vermeulen, I. Verreyt en V. Vervliet, Socialezekerheidsrecht toegepast, Antwerpen, Intersentia, 2013, derde editie, 346 p.

D. Heylen, FAQ Wagenparkreglement, 2013.

D. Heylen en I. Verreyt, Sociaal recht in essentie, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2012, tweede editie, 498 p.

D. Heylen en I. Verreyt, Arbeidsrecht toegepast, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2012, derde editie, 440 p.

D. Heylen, I. Verreyt, E. Verlinden, S. Creemers en B. Verstuyft, Bedrijfswagen in het recht, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2012, tweede editie, 390 p.

D. Heylen en I. Verreyt, Sociaal recht in essentie, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2011, 484 p.

D. Heylen, I. Verbeeck, L. Vermeulen, I. Verreyt en V. Vervliet, Socialezekerheidsrecht toegepast, Antwerpen, Intersentia, 2011, tweede editie, 340 p.

D. Heylen en I. Verreyt, Arbeidsrecht toegepast, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2011, tweede editie, 470 p.

D. Heylen, "Werkloosheid – Wetgeving en rechtspraak", in J. Put (ed.), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 2006-2011, Brugge, die Keure, 2011, 479-588.

D. Heylen en I. Verreyt, Bedrijfswagens in het recht, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2010, 307 p.

D. Heylen, I. Verbeeck, L. Vermeulen, I. Verreyt en V. Vervliet, Recht toegepast – socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, eerste editie, 318 p.

D. Heylen en I. Verreyt, Recht toegepast - arbeidsrecht, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2009, eerste editie, 429 p.

© Aglo's Advocaten 2021

contact@aglos.be  I  014 41 88 22   I  Lierseweg 271 - 273, Herentals I Steenweg op Zevendonk 60, Turnhout