Informatie dienstverlening

Het kantoor van je advocaat

Je vertrouwt je dossier toe aan Aglo’s Business Law, Nextt bv, 0760.853.647, met maatschappelijke zetel Lierseweg 271-273, 2200 Herentals en vestigingseenheid Steenweg op Zevendonk 60 te 2300 Turnhout.

Iedereen van het team is advocaat in België en ingeschreven op het tableau van de balie provincie Antwerpen.

Aglo’s Business Law is een associatie

Een associatie is een samenwerkingsverband tussen advocaten waarin de leden de uitoefening van het beroep van advocaat volledig of gedeeltelijk hebben ingebracht en contractueel hebben vastgelegd hoe tussen hen de baten of verliezen van het samenwerkingsverband worden verdeeld.

Contactgegevens

Aglo’s Business Law

Nextt bv, 0760.853.647, met maatschappelijke zetel Lierseweg 271-273, 2200 Herentals en vestigingseenheid Steenweg op Zevendonk 60 2300 Turnhout,
telefoonnummer 014/41.88.22,
e-mail: contact@aglos.be
website: www.aglos.be

Verzekering aansprakelijkheid

Verzekeraar: Amlin Europe nv, Koning Albert II-laan 9 te 1020 Brussel, RPR 0416.056.358

Verzekering beroepsaansprakelijkheid advocaat eerste rang bij de verzekeraar biedt een waarborg van 2.500.000 euro per schadegeval (extra verzekering per dossier mogelijk). Een attest van de verzekering kan op eerste verzoek worden bekomen.

Makelaar: Van Breda Risk & Benefits
Plantin & Moretuslei 297, 2140 Antwerpen
contact: aafje.greyson@vanbreda.be

Voor informatie of klachten

Voor verdere informatie of klachten kan je je wenden tot het team via de contactgegevens zoals hierboven vermeld en via contact@aglos.be.

Buitengerechtelijke geschillen beslechting

De wet legt op dat consumentengeschillen in de eerste plaats buiten de rechtbank moeten worden opgelost. Ze laat toe dat een bepaalde sector of beroepsgroep een eigen instantie creëert die daarvoor instaat, namelijk gekwalificeerde entiteit.

Voor de Vlaamse advocaten is dat de OMBUDSDIENST CONSUMENTENGESCHILLEN ADVOCATUUR (OCA). De ombudsdienst is bevoegd om in alle geschillen tussen Vlaamse advocaten en hun cliënten tussen te komen. Hij houdt daarbij rekening met het Gerechtelijk Wetboek, het Wetboek van Economisch Recht en de deontologische regels. Meer info vind je op www.oca.ligeca.be.