5 tips voor een beter debiteurenbeheer

Goed debiteurenbeheer helpt jou bij het (op tijd) krijgen van jouw geld. Het is dus een snelle en effectieve manier om de financiële (liquiditeits)positie van je bedrijf te versterken, want hoe sneller facturen betaald worden, hoe sneller je als ondernemer middelen hebt om je personeel te betalen en te investeren in je bedrijf. Het is dus belangrijk om een strak debiteurenbeheer op te zetten. Met deze 5 handige tips ga je snel en efficiënt aan de slag!

(lees verder onder de foto)
5 tips voor een beter debiteurenbeheer

1. Een klant die niet betaalt is géén klant.

Een commerciële relatie met de klant is belangrijk, maar de grens is de betaling van de facturen voor het geleverde werk.
Een klant die niet betaalt, is bedrijfseconimisch géén klant.
Bepaal voor jezelf een duidelijke grens aan je commerciële opstelling en ga tot actie, lees, invordering, over wanneer die grens bereikt wordt.

2. Een klant die niet betaalt, kost je geld, éénmaal.

Het werk is geleverd : je medewerkers zijn betaald, materialen zijn voorgeschoten.
Een onbetaalde factuur zorgt niet enkel voor een gebrek aan marge, maar laat de balans negatief uitvallen ; een onbetaalde factuur is een verliespost.
Het werk niet leveren, zou voordeliger geweest zijn…

3. Een klant die niet betaalt, kost je geld, tweemaal.

Je vennootschap wordt belast op de uitgeschreven facturen, ongeacht of deze betaald worden. Ten overvloede : de BTW op die (onbetaalde) facturen moet worden betaald.

Ook op een onbetaalde factuur betaal je vennootschapsbelasting én BTW.

4. Tijd is je vijand.

Rechtbanken beschouwen oude facturen per definitie als verdacht en onbetrouwbaar.
Met welk belang immers zou een onderneming wél facturen uitschrijven maar ze dan lange tijd niet invorderen ?
Je dossier wordt zwakker naarmate de tijd verstrijkt en de facturen in de spreekwoordelijke schuif blijven liggen.
Als ondernemer wordt je geacht diligent te zijn bij de invordering van je facturen…laat ze dus niét liggen.

5. Algemene factuurvoorwaarden zijn een strategisch voordeel

Je eigen factuurvoorwaarden schrijven geeft altijd een strategisch voordeel : eigendomsvoorbehoud bij niet-betaling, je lokale rechtbank territoriaal bevoegd maken en verhoogde intresten en schadevergoeding bovenop de hoofdsom bij laattijdige betaling…het zijn maar enkele uiterst belangrijke voorwaarden.

En wat die verhoogde intresten en schadevergoeding betreft : als het wat meezit, betaalt de invordering zichzelf terug doordat je die kost afwentelt op je debiteur.

Zit je met vragen? Of wil je AGLO’S inschakelen voor jouw debiteurenbeheer? Contacteer ons via incasso@aglos.be.