Het AGLO’S arrest: geen kilometerheffing meer op grondzuigwagens

Wist je dat grondzuigwagens niet meer onder het materieel toepassingsgebied van de kilometerheffing vallen? Dankzij the finest eagle eyes van onze AGLO’S advocaten bekwamen we een positief arrest van het Hof van Cassatie.

(lees verder onder de foto)
Het AGLO’S arrest: geen kilometerheffing meer op grondzuigwagens

Kilometerheffing, c’est quoi?

De kilometerheffing is een afstandsgebonden heffing op het gebruik van een voertuig van de in het Vlaams Gewest gelegen wegen zonder concessie. Elke eigenaar van een vrachtvoertuig zwaarder dan 3,5 ton – voor het vervoer van goederen – moet zich hieraan houden.

Grondzuigwagens als werktuig

Grondzuigwagens zijn echter geen vrachtvervoer, maar doen dienst als werktuig. Op de vrachtwagens is een zuiginstallatie geïnstalleerd die ervoor zorgt dat grond makkelijk verplaatst kan worden. Bovendien is er geen afvoer van grond over de openbare weg.

Het Hof van Beroep Brussel stelt daarom dat de voertuigen niet onderworpen zijn aan de kilometerheffing, wat bevestigd wordt door het Hof van Cassatie. De samenvatting van het arrest kan je hier terugvinden.

Bezit jij ook grondzuigwagens óf twijfel je of je voertuig onder de kilometerheffing valt? Call us because we’re the experts!