Maakt ChatGPT advocaten vervangbaar?

Je kan er niet meer omheen: Artificial Intelligence – afgekort AI – is hot and happening. Denk maar aan ChatGPT (OpenAI), Bard (Google) of DALL-E, die overal een antwoord op lijken te hebben of al jouw wildste gedachten kunnen omzetten in visuele uitingen. Copywriters, illustrators en advocaten, hebben we ze binnenkort nog nodig? Of zijn al deze beroepen plots te vervangen door een machine? Daarover lees je alles in dit blog!

(lees verder onder de foto)
Maakt ChatGPT advocaten vervangbaar?

“ChatGPT, wat is auteursrecht?”

Ondertussen heeft ChatGPT al meer dan een biljoen woorden verwerkt en kan hij zo makkelijk epistels over eender welk onderwerp uit zijn mouw schudden. Knap werk, maar van wie zijn de artikels, boeken en andere geschreven bronnen die ChatGPT hiervoor raadpleegt? En wat met het auteursrecht van de originele schrijvers? Of in het geval van DALL-E, de online kunstenaar die alles wat in je opkomt (als hij maar voorzien wordt van de juiste prompts) kan omzetten in een foto, tekening of andere visuele kunstvorm, maar daarvoor te leen moet gaan bij kunstwerken van real life kunstenaars en illustrators (bijvoorbeeld: “Teken een legal eagle in de stijl van Picasso”). Hoe krijgen deze mensen de juiste credits voor hun werk?

 

Plagiaat

Hou bij het gebruik van dit snufje techniek dus zeker rekening met het feit dat er ook juridische risico’s aan verbonden zijn. Wanneer je dus ChatGPT, DALL-E of een andere AI-tool gaat inzetten voor bijvoorbeeld het schrijven of illustreren van een artikel of thesis, dat ook jij de auteursrechten verbonden aan de geraadpleegde bronnen, zult moeten respecteren. Zo werd een student aan de Universiteit van Antwerpen onlangs op het matje geroepen voor het inleveren van een paper met verdacht weinig bronnen. Het niet-correct verwijzen naar bronnen kan inhouden dat je je schuldig maakt aan plagiaat, wat – in het ergste geval – kan leiden tot rechtszaken ingesteld door de houder van een auteursrecht om o.a. de inbreuk op zijn recht te laten ophouden én om zijn schade vergoed te zien.

 

Eigen creaties beschermen

En wat met ‘eigen’ creaties, die voortvloeien uit het gebruiken van ChatGPT? Hou er in de toekomst rekening mee dat deze waarschijnlijk niet onder het auteursrecht zullen vallen. Voor het auteursrecht is het namelijk vereist dat een werk origineel is, het resultaat is van creatieve activiteit (en dat het wordt uitgedrukt in een concrete vorm). Indien je dus een AI-tool zou gebruiken om output te creëren en deze overneemt, zonder zelf enige creatieve inbreng te leveren, zal deze niet beschermd worden.

 

“ChatGPT, hoe word ik advocaat?”

Ok, dus teksten schrijven kan ChatGPT in enkele seconden. Maar… kan hij ook juridisch jargon aan en mogen wij binnenkort de boeken toedoen? Uiteraard konden wij niet anders dan ook enkele ‘legal prompts’ lost te laten op dit online wonder en het resultaat daarvan was bijzonder verhelderend! Zo heeft een Legal Eagle tijdens een “test-run” van ChatGPT opgemerkt dat er niet enkel werd verwezen naar gedateerde wetgeving (logisch, als je weet ChatGPT eigenlijk maar data verwerkt tot en met september 2021), maar zelfs naar zeer een specifieke paragraaf van een bepaald artikel, terwijl deze paragraaf nooit heeft bestaan…

Heb je als ondernemer dus hulp nodig bij bijvoorbeeld het opstellen van algemene voorwaarden of contracten, dan raden wij aan om deze vragen niet toe te vertrouwen aan ChatGPT. Want naast gedateerde informatie, durft de tool ook al eens ronduit foutieve stellingen als waarheid voor te schotelen, wat kan leiden tot een juridische warboel.

 

Conclusie

Wij hangen onze toga nog niet meteen aan de haak! Heb jij als ondernemer een juridische vraag of wil je graag een overeenkomst laten opstellen, dan chat je beter met Aglo’s Business Law dan met ChatGPT, want ook wij zijn slechts one click away.