Nieuwe wetgeving in België: Wat betekent boek 6 voor ondernemers?

Nieuwe wetgeving in België: Wat betekent boek 6 voor ondernemers?

Er is recent opwindend nieuws uit de juridische wereld: de goedkeuring van Boek 6 (‘Buitencontractuele aansprakelijkheid’) van het Burgerlijk Wetboek. Maar wat betekent dit eigenlijk voor jou als ondernemer? Laten we het eens onder de loep nemen!

(lees verder onder de foto)
Nieuwe wetgeving in België: Wat betekent boek 6 voor ondernemers?

Wat is Boek 6?
Boek 6 introduceert nieuwe regels met betrekking tot aansprakelijkheid buiten contractuele relaties. Kort gezegd, als er schade wordt veroorzaakt zonder dat er een contract bij betrokken is, regelt Boek 6 wie verantwoordelijk is en wie de schade moet vergoeden.
 
Waarom is dit belangrijk voor jou?
Als ondernemer is het belangrijk om te weten wie aansprakelijk is als er iets misgaat. Boek 6 beïnvloedt hoe je omgaat met schadeclaims en hoe je jezelf beschermt tegen onverwachte kosten. Vroeger bestond de leer van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent.

Deze theorie verwijst naar een concept waarbij de uitvoeringsagent, die handelt in opdracht van een andere partij, zoals een werkgever, gedeeltelijk beschermd wordt tegen aansprakelijkheid voor fouten die ze maken tijdens het uitvoeren van hun taken.

Met andere woorden, als een werknemer schade veroorzaakt terwijl hij of zij in opdracht van de werkgever handelt, kan de werknemer niet volledig aansprakelijk worden gesteld voor die schade. Dit komt doordat de werkgever over het algemeen als de verantwoordelijke partij wordt beschouwd voor de handelingen van hun werknemers tijdens de uitoefening van hun taken.Deze bescherming wordt in het nieuwe recht geschrapt.
 
Waar moet je op letten?
Een paar belangrijke punten uit Boek 6 verdienen jouw aandacht:
– Overgangsrecht: De nieuwe regels zijn niet alleen van toepassing op toekomstige  gevallen, maar ook op bestaande contracten. Dit kan invloed hebben op hoe je  oude overeenkomsten interpreteert en beheert.
– Aansprakelijkheid van uitvoerders: Boek 6 kan de regels veranderen voor gevallen waarin uitvoerders betrokken zijn bij jouw activiteiten. Het is belangrijk om te begrijpen hoe deze veranderingen jouw relaties met handelspartners kunnen beïnvloeden.
– Bescherming van werknemers: De wet kan ook van invloed zijn op de aansprakelijkheid van jouw werknemers. Het is essentieel om te begrijpen hoe zij worden beschermd en wat jouw verantwoordelijkheden zijn als werkgever.
 

Wat nu?
Hoewel het misschien ingewikkeld klinkt, hoef je niet in paniek te raken. Het is een goed idee om met een juridisch adviseur te praten om te begrijpen hoe Boek 6 specifiek op jouw onderneming van toepassing is. Ze kunnen je helpen om mogelijke risico’s te identificeren en passende maatregelen te nemen om jezelf te beschermen.

Kortom, Boek 6 kan enkele veranderingen met zich meebrengen in hoe je als ondernemer omgaat met aansprakelijkheid en schadeclaims. Neem de tijd om het te begrijpen en zorg ervoor dat je goed voorbereid bent op wat er komen gaat.